เอกสารดาวน์โหลด

     ปี 2560 (สอบ 26 พ.ย. 2560) 

     ข้อสอบ

     เฉลย

     ปี 2559 (สอบ 20 พ.ย. 2559) 

     ข้อสอบ

     เฉลย

     ปี 2558 (สอบ 22 พ.ย. 2558)

     ข้อสอบ

     เฉลย

     ปี 2557 (สอบ 16 พ.ย. 2557)

     ข้อสอบ

     เฉลย

     ปี 2556 (สอบ 24 พ.ย. 2556)

     ข้อสอบ

     เฉลย

     ปี 2562 (สอบ 9 พ.ย. 2562) 

ข้อสอบ

เฉลย

     ปี 2561 (สอบ 10 พ.ย. 2561) 

ข้อสอบ

เฉลย

     ปี 2560 (สอบ 11 พ.ย. 2560) 

ข้อสอบ

เฉลย

     ปี 2559 (สอบ 12 พ.ย. 2559) 

ข้อสอบ

เฉลย

     ปี 2557 (สอบ 15 พ.ย. 2557) 

ข้อสอบ

เฉลย

     ปี 2556 (สอบ 16 พ.ย. 2556) 

ข้อสอบ

เฉลย

      - ปี 2555

      - ปี 2556

      - ปี 2557

      - ปี 2558

      - ปี 2559

      - ปี 2560

      - ปี 2561

      - ปี 2562

      - ปี 2563

ข้อสอบ&เฉลย TEDET

 

 ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2023

 ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2022

 
ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2021 


ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2020 

 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ