1

รายละเอียดชี้แจง คอร์สเทอม 1 ปี 2563

ลิงค์สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์ส เทอม 1แล้ว
รบกวนตอบแบบแจ้งความประสงค์ เลือกเรียนสด หรือ ออนไลน์ FB.Live กลุ่มปิด(ตามรอบที่สมัคร)

📍KRUTUI แบบแจ้งความประสงค์ ชั้นป.4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEFOOQbdv9VHxDFx6XusyPYBHl8s3DOm_duNrwMjrLx48eRg/viewform?usp=sf_link

📍KRUTUI แบบแจ้งความประสงค์ ชั้นป.5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrcWbvXAgOnwVIIsocjSh-R8Wvmt1OqdMQ5HA5yMSp-7dLag/viewform?usp=sf_link

📍KRUTUI แบบแจ้งความประสงค์ ชั้นป.6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5q1lNFInDplPAHBeescqmLwouh9KuLj6nDoeq0q_Y6vDgQA/viewform?usp=sf_link

🙏ทางครูตุ่ยขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสมัครเรียนค่ะ💕

29 พ.ค. 2563

  

2

 3

4

 5.1

6

7

8

8

10

11

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ